• Zintegrowane i spójne podejście do problemu przemocy, zaniedbania, strat dziecka. Leczenie sprawców i ofiar jest możliwe dzięki uwzględnieniu wzajemnych powiązań wszystkich form przemocy, zaniedbania, strat ciąży oraz dostrzeżeniu zmienności ról ofiar, krzywdzicieli i obserwatorów, zarówno w przebiegu życia jednostkowego, jak i między pokoleniami.
  • Sesje mają specjalną strukturę, aby kolejne fazy następowały w naturalnym porządku. Każde spotkanie zakłada jednak pracę zgodną z dynamicznym procesem interakcji grupowych.
  • Uczestnicy mogą pogłębić swój wgląd w problemowe i trudne obszary własnej osobowości.
  • Sesje grupowe pozwalają to na głębokie przeżywanie relacji z innymi oraz stanowią odpowiedni kontekst dla niezbędnej obserwacji dokonywanej przez terapeutę. Dzięki takiej organizacji terapii staje się możliwe wykorzystanie wszystkich zalet terapii grupowej.
  • Spotkania grupowe Żywa Nadzieja są profesjonalnie prowadzoną psychoterapią grupową, w której proces leczenia można porównać do skomplikowanej operacji chirurgicznej. Prowadzący przeprowadza operację, podobnie, jak chirurg zszywa ranę. Jednak proces leczenia i gojenia rany nie zależy od niego – ma swoje źródło poza osobą terapeuty.
  • Program rozpoczyna się od poinformowania o całości procesu, jego skutkach, cechach istotnych. Po uzyskaniu zgody na udział w programie, prowadzący oraz każdy z uczestników grupy składa wobec siebie zobowiązanie, będące wewnętrzną częścią programu. Jest to rodzaj settingu terapeutycznego, mającego na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, zagwarantowania poufności (do końca życia), przejścia przez całość procesu, otwartej i szczerej postawy, gotowości do zmian osobistych, niepodejmowania decyzji życiowych w trakcie trwania procesu.
  • Każdy doradca w swoich działaniach postępuje według zasad etycznych oraz zobowiązań do profesjonalnego postępowania, przyjętych przez IHACA.

terminy terapii
Gdańsk

Terapeuta: Marlena Świdrowska

tel. 721 907 721


Terapeuta: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589

Gdynia

Terapeuta: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589

Warszawa

Terapeuta: Anna Rudecka

tel. 788 219 330


terapia stacjonarna
polska


Beata Rusiecka

tel. +48 603 995 751


FRANCJA


Beata Rusiecka

tel.+33 6 62 58 29 17Superwizja i szkolenia


Beata Rusiecka

telefony:


+48 603 995 751

+33 6 62 58 29 17


Anna Rudecka

tel. 788 219 330Terapia w językach:

polskim, francuskim,

rosyjskim i angielskim.