Trening I stopnia

Szkolenie wyjazdowe (60 godzin)

Kandydaci przechodzą intensywny sześciodniowy trening oparty o pracę własną (experiential training). Jest on nakierowany na uzyskanie praktycznych umiejętności w pracy grupowej i przybliża rozumienie tego, czego będą doświadczać przyszli pacjenci. Rodzaj treningu daje też możliwość pogłębienia osobistego wglądu, emocjonalnego przepracowania omawianych zagadnień. Pod koniec kursu, po konsultacji z koordynatorami szkolenia, następuje wybór jednej z niżej wymienionych opcji:

  1. przystąpienie do egzaminu I stopnia
  2. powtórne szkolenie
  3. podjęcie terapii własnej
  4. udział w programie Żywa Nadzieja w charakterze facilitatora (osoba, która wcześniej ukończyła terapię w grupie Żywa Nadzieja, przeszła przez wszystkie fazy tego procesu i może podzielić się swoim doświadczeniem z tego okresu)
  5. podjęcie roli sponsora (osoby wspierającej pacjenta podczas terapii ZN)

Nauka i chat-room oraz egzaminy

Po decyzji przystąpienia do egzaminu I stopnia kandydaci mają trzy miesiące na naukę i opracowanie tez egzaminacyjnych na poziomie pierwszym (Level I), które otrzymują drogą mailową lub pocztową. Egzamin ma charakter otwartej książki, a kandydaci mogą zadawać pytania szkolącemu w ramach porozumiewania się poprzez tzw. chat- room. Po ukończeniu szkolenia oraz pozytywnym wyniku egzaminu (70%) uzyskują tymczasowy certyfikat (Level I), który pozwala im brać udział w grupach Żywa Nadzieja w roli ko-terapeuty. Dalsze szkolenie odbywa się pod okiem wykwalifikowanego doradcy, superwizora, w trakcie zajęć praktycznych i warsztatowych. Ko-terapeuta uczestniczy w minimum 100 godz. spotkań w superwizowanej grupie Żywa Nadzieja. Co roku odbywają się szkolenia i superwizje doradców w ramach Rocznego Spotkania IHACA. Przez tydzień na forum międzynarodowym prowadzone są superwizje, wykłady oraz warsztaty.

Trening II stopnia dla superwizorów

Żywa Nadzieja (100 godzin)

Seminarium treningowe dla superwizorów odbywa się w Mont Joy College w Kanadzie. Jest szkoleniem stacjonarnym, trwa przez dwa tygodnie. Polega na uczeniu się praktycznych i teoretycznych umiejętności w zakresie superwizji, z uwzględnieniem specyficznych problemów klinicznych, które mogą występować podczas terapii grupowej programu Żywa Nadzieja. Umożliwia doświadczenie pracy superwizora. Szkolenie kończy się ustnym egzaminem komisyjnym z problematyki teoretycznej oraz klinicznej. Do uzyskania certyfikatu superwizora konieczne jest również zdanie egzaminu pisemnego (podobnie jak w przypadku egzaminu I stopnia jest to egzamin o formule otwartej książki).

Trening III stopnia

dla trenerów Żywa Nadzieja (100 godzin)

Seminarium treningowe dla osób, które posiadają certyfikaty II stopnia, prowadzone jest w Mont Joy College w Kanadzie. W czasie jego trwania ćwiczy się praktyczne i teoretyczne umiejętności prowadzenia treningów programu Żywa Nadzieja, z uwzględnieniem teoretycznej i klinicznej. Szkolenie pozwala na praktyczne doświadczenie prowadzenia treningów oraz rozwiązywania problemów klinicznych, które mogą występować podczas treningu. Seminarium kończy się ustnym egzaminem komisyjnym. Certyfikat trenera uzyskuje się po zdaniu egzaminu ustnego oraz egzaminu pisemnego o formule otwartej książki. Egzaminy II, jak i III stopnia wymagają zapoznania się z podaną literaturą naukową.

Zapisy i terminy Hope Alive Level II I III training course – Mount Joy College, Kanada. The application form and relevant information on the Mount Joy College website: www.mtjoycollege.com

terminy terapii
Gdańsk

Terapeuta: Marlena Świdrowska

tel. 721 907 721


Terapeuta: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589

Gdynia

Terapeuta: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589

Warszawa

Terapeuta: Anna Rudecka

tel. 788 219 330


terapia stacjonarna
polska


Beata Rusiecka

tel. +48 603 995 751


FRANCJA


Beata Rusiecka

tel.+33 6 62 58 29 17Superwizja i szkolenia


Beata Rusiecka

telefony:


+48 603 995 751

+33 6 62 58 29 17


Anna Rudecka

tel. 788 219 330Terapia w językach:

polskim, francuskim,

rosyjskim i angielskim.