Powody, dla których pracujemy w grupie:

 • wzajemne słuchanie uczestników wyzwala szeroką gamę uczuć, umożliwia identyfikację z innymi, doświadczenie emocji, których uczestnik w innym wypadku nie pozwoliłby sobie poczuć lub wyrazić.
 • silne emocje mogą być następnie odkrywane i śledzone aż do ich źródła, co daje głębsze rozumienie siebie i pozwala zapanować nad nimi. uczestnicy obserwują siebie nawzajem, dlatego każde wyrażenie emocji lub opinii staje się bodźcem do wyrażania siebie przez pozostałych uczestników grupy.
 • empatia grupy okazana w związku ze skutkami aborcji, przemocy i zaniedbania wzmacnia przeżywane uczucia. Uczestnicy rzadko w przeszłości komunikowali takie uczucia jak: samotność, ból, rozpacz, a jeśli już tak się działo, często spotykali się z zaprzeczaniem, obmawianiem, wyśmianiem przez dorosłych.
 • poczucie spójności grupy zmniejsza poczucie osamotnienia w cierpieniu.
 • różnorodność reakcji w grupie pozwala doradcy dokładniej wyjaśnić swoje uwagi, a uczestnikom głębiej je zrozumieć i przyjąć; w czasie procesu leczenia prowadzący zdaje sobie sprawę z tego, że jego wyjaśnienia często są słyszane w mniejszym stopniu aniżeli te, które podają uczestnicy grupy.
 • grupa jest dobrym miejscem do uczenia się i praktycznego ćwiczenia nowego sposobu komunikacji i umiejętności społecznych.
 • możliwość przeżycia akceptacji zwiększa szansę otrzymania jej potem poza grupą.
 • możliwość doświadczenia uczciwych zachowań, słuchania uczciwych komunikatów innych pozwala na stopniowe odrzucanie masek, głębsze spojrzenie na samych siebie; zdolność do przyjęcia najgorszego aspektu samych siebie daje odwagę do przyjęcia każdej prawdy i uwrażliwia na fałsz.
 • grupa jest dobrym i często uczciwym źródłem informacji zwrotnych dla długo tłumionych myśli uczestników grupy. grupa daje szansę odtworzenia „tragicznych trójkątów” przemocy i zaniedbania w sposób i w warunkach kontrolowanych.
 • każdy z uczestników grupy staje się potencjalnym „obiektem przeniesienia”, grupa daje więc większą możliwość interpretacji różnych mechanizmów obronnych.
 • poradnictwo grupowe jest skuteczne i jednocześnie dostępne dla większej liczby potrzebujących.
 • grupa daje lepszą możliwość zbierania klinicznych informacji i szkolenia kolejnych doradców.

Znaczenie ćwiczeń grupowych

Ćwiczenia psychologiczne w procesie grupy Żywa Nadzieja są zarówno realistyczne, jak i metaforyczne. Są one szczegółowe, ale mają szerokie zastosowanie. Rozpoczynają proces, który wiele osób odsuwa od siebie. Uczą umiejętności przydatnych przez dalszą resztę życia. Psychodrama czy odgrywanie scenek dają możliwość praktycznego ćwiczenia np. asertywności, dramatycznie uwydatniają aspekty międzyosobowego konfliktu pochodzącego z wcześniejszego okresu życia, ilustrują część wyjaśnienia lub interpretacji, która będzie rozwijana; uzewnętrzniają konflikt wewnętrzny, dzięki czemu łatwiej jest go zidentyfikować, pozwalają na odegranie obu aspektów tego konfliktu, który zazwyczaj jest odbywającą się w głowie debatą pomiędzy obiema stronami konfliktu.


terminy terapii
Gdańsk

Terapeuta: Marlena Świdrowska

tel. 721 907 721


Terapeuta: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589

Gdynia

Terapeuta: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589

Warszawa

Terapeuta: Anna Rudecka

tel. 788 219 330


terapia stacjonarna
polska


Beata Rusiecka

tel. +48 603 995 751


FRANCJA


Beata Rusiecka

tel.+33 6 62 58 29 17Superwizja i szkolenia


Beata Rusiecka

telefony:


+48 603 995 751

+33 6 62 58 29 17


Anna Rudecka

tel. 788 219 330Terapia w językach:

polskim, francuskim,

rosyjskim i angielskim.