Praca doradcy prowadzona jest pod superwizją. Superwizor, jak i doradca, stosują się do zasad etycznych wyznaczonych przez krajowe i międzynarodowe kodeksy etyczne profesjonalnych stowarzyszeń psychologicznych, psychiatrycznych, doradców, terapeutów oraz szczegółowych zasad profesjonalnego postępowania i superwizowania dla doradców Programu Żywa Nadzieja.

Superwizor monitoruje pracę doradcy oraz działa na rzecz utrzymania wysokiej jakości prowadzonych działań terapeutycznych. W tym celu odwiedza grupę (około trzy razy na około 33 sesje), przekazuje doradcy informacje zwrotne, prowadzi zapiski dla każdego superwizowanych doradców, wspiera, naucza i przewodniczy doradcy.

Superwizor uczestniczy w spotkaniach Rady Superwizorów i Trenerów. Udziela wsparcia doradcy, szczególnie w sytuacji złożonej skargi, zażalenia, ataku na doradcę. Może czasowo lub stale zawiesić ważność certyfikatu doradcy.

Współuczestniczy w gromadzeniu i analizie danych badawczych w celu dostarczenia informacji zwrotnych doradcom oraz podniesienia jakości stosowanych technik.

Prowadzi własną praktykę grup Żywa Nadzieja stale podwyższając własne kwalifikacje.

Poznaje na bieżąco wprowadzane zmiany, modeluje profesjonalne podejście w poradnictwie i superwizji.

Superwizor ukończył pozytywnie trening I i II stopnia, zdał egzaminy oraz z dobrymi rezultatami pracował z różnymi typami pacjentów i grup. Ukończył minimum dwutygodniowy kurs dla superwizorów, zdał ustne i pisemne egzaminy. Superwizor w sposób dojrzały i świadomy jest zdolny do radzenia sobie w sytuacjach krytyki lub licznych dwuznaczności, jest cierpliwy, wytrwały, modeluje, jest ekspertem w pracy klinicznej oraz posiada entuzjazm w swej pracy. Utrzymuje równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym lub społecznym.

Superwizja oparta o następujące metody:

  • Bezpośrednia obserwacja pracy doradcy podczas sesji grupowej,
  • Omawianie procesu grupowego,
  • Badanie jakości interakcji grupowych,
  • Omawianie szczególnych trudności klinicznych,
  • Dostarczanie wglądu i propozycje zmian,
  • Zwiększenie umiejętności praktycznych oraz wiedzy doradcy.

Ponadto na dorocznych Spotkaniach Doradców Żywej Nadziei, odbywają się spotkania superwizyjne na forum międzynarodowym, co daje możliwość dzielenia się doświadczeniem oraz prezentacji danych klinicznych i naukowych, pochodzących z wielu krajów.

terminy terapii
Gdańsk

Terapeuta: Marlena Świdrowska

tel. 721 907 721


Terapeuta: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589

Gdynia

Terapeuta: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589

Warszawa

Terapeuta: Anna Rudecka

tel. 788 219 330


terapia stacjonarna
polska


Beata Rusiecka

tel. +48 603 995 751


FRANCJA


Beata Rusiecka

tel.+33 6 62 58 29 17Superwizja i szkolenia


Beata Rusiecka

telefony:


+48 603 995 751

+33 6 62 58 29 17


Anna Rudecka

tel. 788 219 330Terapia w językach:

polskim, francuskim,

rosyjskim i angielskim.