Warsztat wprowadzający (12 godzin)

Weekendowy kurs wprowadzający pozwala zapoznać się z zagadnieniami teoretycznymi, wstępnie doświadczyć, na czym polega praca z pacjentami w ramach programu Żywa Nadzieja. Uczestnicząc w warsztacie, uczestnicy mogą upewnić się, czy rzeczywiście pragną szkolić się dalej.