IHACA skupia certyfikowanych terapeutów, superwizorów i trenerów Żywa Nadzieja. Ma oddziały w 27 krajach. Prowadzi szkolenia oraz grupy terapeutyczne na całym świecie. W jego ramach działa COSAT (Council of Supervisors and Trainers – Rada Superwizorów i Trenerów), która odpowiada za profesjonalną jakość prowadzonego leczenia oraz szkolenia w ramach grup Żywa Nadzieja.