• Zintegrowane i spójne podejście do problemu przemocy, zaniedbania, strat dziecka. Leczenie sprawców i ofiar jest możliwe dzięki uwzględnieniu wzajemnych powiązań wszystkich form przemocy, zaniedbania, strat ciąży oraz dostrzeżeniu zmienności ról ofiar, krzywdzicieli i obserwatorów, zarówno w przebiegu życia jednostkowego, jak i między pokoleniami.
  • Sesje mają specjalną strukturę, aby kolejne fazy następowały w naturalnym porządku. Każde spotkanie zakłada jednak pracę zgodną z dynamicznym procesem interakcji grupowych.
  • Uczestnicy mogą pogłębić swój wgląd w problemowe i trudne obszary własnej osobowości.
  • Sesje grupowe pozwalają to na głębokie przeżywanie relacji z innymi oraz stanowią odpowiedni kontekst dla niezbędnej obserwacji dokonywanej przez terapeutę. Dzięki takiej organizacji terapii staje się możliwe wykorzystanie wszystkich zalet terapii grupowej.
  • Spotkania grupowe Żywa Nadzieja są profesjonalnie prowadzoną psychoterapią grupową, w której proces leczenia można porównać do skomplikowanej operacji chirurgicznej. Prowadzący przeprowadza operację, podobnie, jak chirurg zszywa ranę. Jednak proces leczenia i gojenia rany nie zależy od niego – ma swoje źródło poza osobą terapeuty.
  • Program rozpoczyna się od poinformowania o całości procesu, jego skutkach, cechach istotnych. Po uzyskaniu zgody na udział w programie, prowadzący oraz każdy z uczestników grupy składa wobec siebie zobowiązanie, będące wewnętrzną częścią programu. Jest to rodzaj settingu terapeutycznego, mającego na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, zagwarantowania poufności (do końca życia), przejścia przez całość procesu, otwartej i szczerej postawy, gotowości do zmian osobistych, niepodejmowania decyzji życiowych w trakcie trwania procesu.
  • Każdy doradca w swoich działaniach postępuje według zasad etycznych oraz zobowiązań do profesjonalnego postępowania, przyjętych przez IHACA.

terminy terapii
Gdańsk

Rozpoczęcie: listopad 2018

Prowadząca: Marlena Świdrowska

tel. 721 907 721

Gdynia

Rozpoczęcie: listopad 2018

Prowadząca: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589


Olsztyn

Rozpoczęcie: 2018

Prowadząca: 

Wioletta Przybyszewska

tel. 602 151 517


Warszawa

Rozpoczęcie: 2018

Prowadząca: Anna Rudecka

tel. 788 219 330


terapia stacjonarna
polska/francja


Terapia, superwizja i szkolenia.


Terapia w językach:

polskim, francuskim,

rosyjskim i angielskim.


Beata Rusiecka

telefony:

+48 603 995 751

+33 6 62 58 29 17