Stanowią wprowadzenie teoretyczne do zagadnień przedstawianych na treningach szkoleniowych. Osoby szkolące się powinny wykazać się szerokim zrozumieniem wszystkich teoretycznych aspektów związanych z kursem. Są one szeroko omówione m.in. w książce Ph. G. Neya Głęboko zranieni (Deeply Damaged) oraz w literaturze naukowej. Jako zakończenie etapu szkolenia teoretycznego proponowane są pytania testowe.