Beata Rusiecka

Psycholog, psychoterapeuta. 

Członek Międzynarodowego Instytutu Badań i Terapii nad Przemocą, Zaniedbaniem i Stratami Dziecka (IIPLCARR) założonego przez dr Philipa Neya (od 1996 r.).
Członek Rady Superwizorów i Trenerów COSAT przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Doradców Żywa Nadzieja (IHACA).
Krajowy dyrektor psychoterapii Żywa Nadzieja w Polsce.

– Czteroletnie szkolenie psychoanalityczne w Aix en Provence.

– Dwuletnie szkolenie z Ustawień Konstelacji Rodzinnych. 

– Szkolenia z terapii traumy (w podejściu poznawczo-behawioralnym, integratywnym). 

Mieszka we Francji. Prowadzi szkolenia z zagadnień psychoterapii więzi, relacji z dzieckiem prenatalnym, długotrwałej i międzypokoleniowej traumy. Pracuje w podejściu integratywnym opartym na klasycznej antropologii.

Marlena Świdrowska

Psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta grupowy IHACA w Mount Joy College w Kanadzie , psycholog i pedagog. Ukończyła:

– Studia magisterskie z psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
– Podyplomowe studia z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
– 4 letnie szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej, afiliowane przez PTPP,
– 4 letnie szkolenie psychoanalityczne w Aix-en-Provence.

Doświadczenie w psychoterapii grupowej i indywidualnej posiada od 2002 roku. Prowadzi psychoterapię grupową, indywidualną dla dorosłych i dzieci oraz terapię par w ramach prywatnej praktyki w Gdańsku. Pracuje w języku polskim i francuskim.

Anna Kostrubiec

– pedagog specjalny, psychoterapeuta, po studiach podyplomowych z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. W 2007 roku odbyła trening I-o stopnia u profesora Philipa Neya. Certyfikowany doradca Żywej Nadziei Mount Joy College. Od 2009 r. prowadzi grupy Żywa Nadzieja, a od 2012 r. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Gdańsku.

Anna Rudecka

– psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta Żywej Nadziei Mount Joy College, certyfikowany lider Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w podejściu integratywnym w Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W pracy zawodowej zajmują ją zwłaszcza zagadnienia związane z kształtowaniem tożsamości człowieka, wolności i świadomości. Pracuje w Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh „Wierzbno”, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Prowadzi również grupy Balinta dla różnych grup zawodowych, m.in. lekarzy, nauczycieli i psychoterapeutów.

Wioletta Przybyszewska

– psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, teolog, pedagog, certyfikowany doradca Żywej Nadziei Mount Joy College, ukończyła czteroletnie studia z psychoterapii integratywnej oraz szkolenie z Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Związana ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, terapią par oraz działalnością psychoedukacyjną. Prowadzi prywatny gabinet psychoterapeutyczny w Olsztynie. .

Ewa Nowodworska

– psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych, teolog, certyfikowany doradca Żywej Nadziei Mount Joy College. Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej oraz Podyplomowe Studia z psychologii klinicznej na UKW w Bydgoszczy. Zawodowo związana z Katolickim Ośrodkiem Psychologiczno-Pastoralnym „Cyrenejczyk”, a także Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Remedis Pro” w Toruniu, gdzie prowadzi terapię indywidualną dorosłych. Jest również nauczycielem akademickim UMK w Toruniu.

Anna Awtuch

– certyfikowany doradca Żywej Nadziei Mount Joy College. Pracuje w programie od 2004 roku. Zajmuje się problematyką osób ocalonych od aborcji. Aktualnie prowadzi grupy Żywa Nadzieja we Francji i w Polsce. Należy do stowarzyszenia Unites de Ressources pour la Restauration et le Developpement de la Persone oraz International Hope Alive Counsellors Association. Z wykształcenia architekt, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. Prowadzi szkolenia, warsztaty i grupy w języku polskim, angielskim i francuskim.

Irena Marcinkiewicz

– psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany doradca Terapii Żywa Nadzieja Mount Joy College, oficjalny członek  Międzynarodowego Stowarzyszenia International Hope Alive Counsellors (IHACA). Ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie obroniła pracę magisterską n.t. konsekwencji doświadczeń zaniedbania, przemocy i strat prenatalnych w dzieciństwie. Uczestniczyła w XII Międzynarodowym Spotkaniu Stowarzyszenia Doradców i Superwizorów Hope Alive (IHACA), prowadzonym przez profesora Philipa G. Ney. Prowadzi terapię w języku polskim i rosyjskim. Na co dzień zajmuje się także Edukacją Alternatywną Pozaszkolną, opartą na pedagogice metodą M. Montessori. Pasjonuje ją człowiek jako osoba, zdrowy styl życia, muzyka oraz rękodzieło.

Mirosława Plichta

– certyfikowany terapeuta Żywej Nadziei Mount Joy College. Od 2009 roku zaangażowana w pracę z pacjentami, jako osoba wspierająca proces grupowy. Od 2012 współprowadzi grupy Żywa Nadzieja. 
Z wykształcenia pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi – zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Pracuje także z dziećmi z upośledzeniem umysłowym jako oligofrenopedagog. Zajmuje ją problematyka doznanej przemocy w dzieciństwie i jej wpływu na tworzenie relacji z ludźmi.
terminy terapii
Gdańsk

Rozpoczęcie: listopad 2018

Prowadząca: Marlena Świdrowska

tel. 721 907 721

Gdynia

Rozpoczęcie: listopad 2018

Prowadząca: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589


Olsztyn

Rozpoczęcie: 2018

Prowadząca: 

Wioletta Przybyszewska

tel. 602 151 517


Warszawa

Rozpoczęcie: 2018

Prowadząca: Anna Rudecka

tel. 788 219 330


terapia stacjonarna
polska/francja


Terapia, superwizja i szkolenia.


Terapia w językach:

polskim, francuskim,

rosyjskim i angielskim.


Beata Rusiecka

telefony:

+48 603 995 751

+33 6 62 58 29 17