1. Psychoterapia Złożonej Traumy „Żywa Nadzieja”, Szkolenie I stopnia – 70 godzin, 06-13 sierpnia 2016 .
 2. Psychoterapia Więzi, Intensywne szkolenie w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem przemocy, zaniedbania i straty dziecka. 12-19 września 2015 Milanówek.
 3. Wyjazdowa Grupa Terapeutyczna Żywa Nadzieja, Villecroze, Prowansja, Francja (w języku polskim, 26 lipca – 9 sierpnia 2015.
 4. Grupa weekendowa w Gdańsku, Początek – luty 2015.
 5. Grupa weekendowa w Warszawie, luty-grydzień 2015.
 6. Invitation to Poland 12th Annual General Meeting, International Hope Alive Counselors Association (IHACA), Profesor Philip Ney w Polsce, Warszawa: 10 trudnych kwestii etycznych we współczesnej medycynie, wtorek, 21 października 2014, Konsekwencje aborcji – wymiar osobisty i narodowy, Toruń: Jak zachować równowagę wobec narcyzmu poaborcyjnego.
 7. Trening Terapii Grupowej Żywa Nadzieja, I stopnia, 9-17 października 2014, Warszawa z udziałem autora programu prof. Philipa G. Ney’a.
 8. Hope Alive Group Psychotherapy, I level training, 9-17 October 2014, Warsaw, with the autor of the program prof. Philip G. Ney. information PDF >>
 9. Treningi Terapii Grupowej HA, I-o stopnia
 10. Psychoterapia złożonej traumy – trening i warsztaty sierpień-wrzesień 2014.
 11. Stacjonarna Grupa Terapeutyczna w południowej Francji, 25 sierpnia -10 września 2014.
 12. Trening Terapii Grupowej Żywa Nadzieja, I Stopnia, 9 -16 sierpnia 2014, Milanówek.
 13. Warsztat Superwizyjny – przemoc, zaniedbanie, okołoporodowe straty dziecka, doświadczenie długotrwałej traumy.
 14. Trening Terapii Grupowej Żywa Nadzieja, I stopnia, 10-17 sierpnia 2013, Milanówek, Polska.
 15. Stacjonarna Grupa Terapeutyczna w języku polskim, 1–15 września 2013, Villecroze, Francja.
 16. Trening Terapii Grupowej Żywa Nadzieja, I stopnia, w języku polskim, 5-12 pażdziernika 2013, Villecroze, Francja.
terminy terapii
Gdańsk

Rozpoczęcie: wrzesień 2017

Prowadząca: Marlena Świdrowska

tel. 721 907 721

Gdynia

Rozpoczęcie

wrzesień/październik 2017

Prowadząca: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589


Olsztyn

Rozpoczęcie: luty 2018

Prowadząca: 

Wioletta Przybyszewska

tel. 602 151 517


Warszawa

Rozpoczęcie: wrzesień 2017

Prowadząca: Anna Rudecka

tel. 788 219 330


terapia wyjazdowa
WARSZAWA/SÈte

terapia wyjazdowa,

superwizja i szkolenia


Beata Rusiecka

telefony:

+48 603 995 751

+33 6 62 58 29 17